מענק עבודה

מענק עבודה

תכנית ״מענק עבודה״ מהווה כלי לתמרץ השתתפות עובדים בשוק העבודה להגדיל את ההכנסה הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות.

מי זכאי למענק:
אם הנך שכיר או עצמאי ובשנת 2018 הייתה לך הכנסה מעסק או מעבודה, הנך נדרש לעמוד בשלושת התנאים הבאים:

1. גיל – המבקש הנו מעל לגיל 23 והוא הורה לילדים או שגילו מעל 55 ,ללא ילדים.
2. במהלך 2018, מעבר לדירת מגורים אחת לא הייתה בבעלותו או בבעלות אשתו או בבעלות ילדיו התלויים בו כלכלית ,זכות במקרקעין בישראל או מחוצה לה. זכות במקרקעין נחשבת כבעלות במקרקעין בשיעור העולה על 50%.
3. אם מתקיימים אחד משני התנאים הבאים:
א. מי שהוא הורה לילד אחד או שניים או שגילו מעל 55 שנים :
הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מסה״כ 2,080 ש״ח ונמוכה מסה״כ 6,348 ש״ח .
במידה ומדובר על הורה במשפחה חד הורית:
הכנסה גבוהה מסה״כ 1,280 ש״ח ונמוכה מסה״כ 9,482 ש״ח.
ב. הורה לשלושה ילדים או יותר:
הכנסה ממוצעת גבוהה מסה״כ 2,080 ש״ח ונמוכה מסה״כ 6,957 ש״ח.
הורה במשפחה חד הורית :
הכנסה גבוהה מסה״כ 1,280 ש״ח ונמוכה מסה״כ 11,566 ש״ח.

החל משנת 2018 יוכלו גם יורשים חוקיים להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה בשם המוריש שהיה יכול להגיש בקשה זו לו היה נשאר בחיים .

כיצד מגישים את תביעה :
ניתן להגיש את התביעה באמצעות טופס מקוון דרך רשת האינטרנט או שניתן להגיש את התביעה באחד מסניפי הדואר הפזורים .
הגשת התביעה אינה כרוחה בתשלום.

בדיקת הזכאות:
רשות המסים תבדוק את הבקשה ותקבע תוך 90 ימים את הזכאות לקבלת המענק ואת סכום המענק.

מהו סכום המענק:
סכום המענק מושפע מגובה הכנסת העבודה, גובה ההכנסות מעסק וכן הכנסות נוספות ,גובה המענק מושפע גם מקצבאות אשר משולמות על ידי ביטוח לאומי .

הסכומים המחושבים למענק עבודה נמצאים בטבלה המצורפת לקישור .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות