חייל דע את זכויותך

חייל דע את זכויותיך..
שירות סדיר מוגדר כשירות בצה״ל, משמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשרות הלאומי או האזרחי.
מה היא נקודת זיכוי? נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שהנישום חייב בו. שווי נקודת זיכוי בשנת 2019 עומד על 218 ₪.
כל תושב ישראל זכאי ל – 2.25 נקודות זיכוי בחודש.כל תושב זכאי להנחה חודשית של 491 ש״ח בחודש.במצב זה עד הכנסה של 4,910 ₪ בחודש לא תהייה חבות במס.

חיל משוחרר:
חייל ששירת 23 חודשים מלאים זכאי לשתי נקודות זיכוי נוספות.הוא זכאי להם במשך 36 חודשים החל מחודש לאחר השחרור.במצב הזה חייל המשתכר עד להכנסה של 8,424 ₪ אינו מגיע לחבות במס.
חייל ששירת פחות מ – 23 חודשים זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת ,הוא זכאי במשך 36 חודשים החל מחודש שלאחר חודש השחרור.במצב הזה חייל המשתכר עד להכנסה של 6,867 ₪ אינו מגיע לחבות במס.

חיילת משוחררת:
אישה זכאית ל – 2.75 נקודות זיכוי בכל חודש .תושבת ישראל זכאית להנחה חודשית של 600 ₪ בחודש.
במצב זה אישה אשר יש לה הכנסה שאינה עולה על 6,000 ₪ אינה מגיעה לחבות במס.
חיילת ששירתה 22 חודשים לפחות זכאית ל 2 נקודות זיכוי נוספות. היא זכאית במשך 36 חודשים החל מהחודש שלאחר השחרור.
במצב זה חיילת המשתכרת עד להכנסה של 9,155 ₪ אינה מגיעה לחבות במס.
חיילת ששירתה פחות מ – 22 חודשים זכאית לנקודה זיכוי אחת במשך 36 חודשים החל מחודש שלאחר חודש השחרור.במצב זה חיילת המשתכרת עד להכנסה חודשית של 7,645 ₪ אינה מגיעה לחבות במס.
שחרור נעים .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות