רבות אנחנו שומעים את המושג ״שווי רכב״ ולא בדיוק יודעים במה מדובר.

״שווי רכב״ זו הדרך שבה ממוסה העובד עבור ההטבה אותה הוא מקבל מהמעביד, בדבר הרכב הצמוד ממקום העבודה.

העובד מקבל הטבה בדמות רכב ממקום העבודה, הרכב משמש את העובד גם לנסיעות עבור המעביד במהלך העבודה וגם משמש את העובד לשימוש פרטי כשהעובד נמצא מחוץ לשעות העבודה .

על ההטבה הזו מוטל מס, מס זה  נקרא ״שווי רכב״.

עד לשנת 2007 נקבע ״שווי רכב״ לפי נפח המנוע של כלי הרכב . ברפורמה בשנת 2007 ״שווי רכב״ שונה  והוא  נקבע לפי קבוצת המחיר של הרכב .קבוצת המחיר נקבעת לפי מחירו של הרכב בעת עלייתו לכביש לראשונה .לחישוב זה יש שבע רמות, החל מרמה 1- שהיא הזולה ביותר – וכלה ברמה 7 שהיא הרמה היקרה ביותר . בשנת 2010 נעשתה רפורמה חדשה ושיטת חישוב ״שווי רכב״ שונתה והיא נקבעה לפי 2.48% ממחיר המחירון של הרכב בעת שעלה על הכביש .

תקרת החישוב לצורכי ״שווי רכב״ הינה 507,530 ש״ח. במידה ועלות הרכב עולה על 507,530  ״שווי רכב״  יחושב רק עד לתקרה של סכום זה. דבר זה מיטיב רבות עם העובדים אשר מקבלים רכבי יוקרה ממקום עבודתם.

דרך חישוב המס על עובד אשר מקבל רכב ממקום העבודה:

על ההכנסה ממשכורת מתווסף סכום ״שווי רכב״ ועל כל הסכום במצטבר העובד משלם את המס הנדרש. ״שווי רכב״ משפיע על גובה תשלום מס הכנסה של העובד וכן משפיע על גובה התשלום של העובד  לביטוח לאומי. מסכום ההכנסה ממשכורת  בתוספת סכום ״שווי רכב״ מחושב התשלום לביטוח לאומי.

במקביל העובד נהנה מהטבה, הוא אינו משלם עבור רכישת הרכב, לא משלם את הוצאות המימון עבור הרכישה ולא משלם את העלויות השוטפות ביטוחים, דלק, תיקונים וכו׳ .

נתון חשוב – שלא תמיד ערים אליו – הוא שהעובד אינו נפגע מההפסד בגין ירידת הערך של הרכב בעת המכירה שלו .

תשלום המס עבור ההטבה אותה מקבל העובד בעלת השפעה רבה על ההכנסה הפנויה של העובד (השכר בנטו) ולכן יש לבדוק את מידת השימוש והצורך ברכב ממקום העבודה, במידה והרכב לא בשימוש ניכר יש לבדוק האם זה כדאי ומשתלם לעובד.

 

  • דוגמא להמחשה :
  • משכורת ברוטו:12,000 ש״ח.
  • עלות הרכב: 149,000 ש״ח.
  • חישוב ״שווי רכב״  –  2.48% מעלות הרכב : 3,717 ש״ח.
  • בסיס השכר לחישוב מס הכנסה וביטוח לאומי:15,717ש״ח.

 

 

חישוב בלא ״שווי רכב״ חישוב כולל ״שווי רכב״
מס הכנסה 1,114 ש״ח 1,989 ש״ח
ביטוח לאומי 433 ש״ח 693 ש״ח
ביטוח בריאות 483 ש״ח 668 ש״ח
סה״כ מיסים 2,030 ש״ח 3,350 ש״ח
נטו לתשלום 9,969 ש״ח 8,648 ש״ח

 

במקרה הזה ההבדל בין סכומי הנטו המשולמים הנו 1,321. דהינו העובד שילם בנטו על ההטבה אותה קיבל ממקום העבודה עבור הרכב  הרכב 1,321 ש״ח.

 

חישוב ״שווי רכב״ מיצר עיוות גדול לעובד השכיר. המעביד, על מנת שיוכל להכיר בהוצאות הרכב אשר נבעו במהלך הפעילות בעסק  צריך לחשב ״שווי רכב״ לעובד. עניין זה יוצר עיוות קשה כך שבמקרים רבים מקפח באופן מהותי את העובד. ישנם מצבים די שכיחים בהם העובד עובד שעות רבות ולא נוסע כלל ברכב לשימושו העצמי, או לדוגמה בסופי שבוע וחגים – עובד שאינו נוסע ברכב מטעמי דת או מכל סיבה אחרת עדיין ישלם  עבור ההטבה כביכול שהוא מקבל ממקום העבודה, למרות שבפועל הוא לא עושה כל שימוש ברכב לצרכיו הפרטיים או שהשימוש בו מועט מאוד.

לאחרונה נתבאר העניין בבית המשפט העליון. התובעים טענו  כנגד רשות המיסים כי היות ויש כיום אמצעים טכנולוגים אשר יכולים לסווג כל נסיעה – האם היא לצורכי העבודה או לצרכים אישיים – ובכך לחשב את חבות המס רק על פי יחס הקילומטרים אשר נעשו לשימוש פרטי . כך או כך , עניין זה הגיע לפתחו של בית המשפט העליון בתיק מס׳ ע״א 4096/18 חכם את אור -זך עורכי דין נ׳ פקיד השומה עכו (ניתן ביום 23.5.2019). בפס״ד זה קבע בית המשפט העליון כי על אף האמצעים הטכנולוגים שיש היום לסיווג כל נסיעה האם היא בתפקיד או פרטית, אין לסטות מדרך החישוב אשר מנויה בתקנות. ביהמ"ש העליון אשר דן לראשונה בסוגיה זו קבע כי התקנות מורות על נוסחה קבועה לחישוב "שווי השימוש ברכב" ואין הן מאפשרות דרכים נוספות לחישוב ״שווי רכב״. אין מדובר בניסוח המצביע על חזקה, או בניסוח המותיר פתח לאפשרויות חישוב חלופיות. ביהמ"ש קבע כי אין מקום להידרש לשאלה האם הצמדת הרכב נעשתה לשם הנאת העובד או לשם טובת המעסיק. לטענת בית המשפט  הסדרת אופן החישוב בדרך של נוסחה אחידה וברורה יש בה כדי לקדם את היעילות ,הפשטות והבהירות בגביית מס ובכך להביא לקידום התכלית שעניינה מניעת העלמת מס. נוסחה זו מגבירה את הוודאות המשפטית. ביהמ"ש העליון קבע כי אכן, השימוש בכללים ובחזקות חלוטות מעורר חשש לפגיעה בעקרון היסוד של גביית "מס אמת", אולם אין בחשש זה כדי לבטל את משקלם של שיקולי ודאות, יעילות וסופיות העומדים בבסיס דיני המסים.

 

אחרית דבר : במידה ואתם נדרשים לרכב ממקום העבודה יש לשקול ולבדוק את הכדאיות של הטבה זו. יש לברר מהי העלות הסופית של הרכב לעובד כולל התשלום עקב ״שווי רכב״ למס הכנסה וביטוח לאומי. אחרי שהעובד יבחן מהי העלות החודשית של הרכב אותו קיבל מהמעביד יוכל לבדוק אם העלות משתלמת לו או שאולי היא יקרה ואינה מוצדקת , ובכך ימנע מלקבל רכב לצרכים האישיים מאת המעביד.

נסיעה טובה.

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות