עובדי הוראה רבים זכאים להחזרי מס במהלך שנות עבודתם. החזרי מס אלו אינם מחושבים ומוחזרים באופן עצמאי על ידי רשויות המס ולכן על עובד ההוראה להגיש דוח שנתי לרשויות המס על מנת שההחזר –  במידה וקיים – ייזקף לזכותו.

הפרשי המס החלים בענף ההוראה מקורם בעיוות בחישוב השכר המשולם. במקרים רבים , כגון הפסקת עבודה עקב יציאה לשנת שבתון ועבודה במקומות נוספים, משלם עובד ההוראה תשלום מס ביתר ללא כל צידוק .

חישוב השכר המשולם על ידי משרד החינוך ושאר המעסיקים מחושב באופן חודשי , אולם החישוב למס הכנסה – אשר ממנו נגזר ונקבע חבות המס –  מחושב באופן שנתי, דהיינו , מה היה גובה ההכנסה בכל השנה ולא בחודש מסוים.

השוני הזה הוא מקור החישוב המוטעה אשר בגינו עובדי הוראה רבים משלמים מס הכנסה ביתר.

מקרים נוספים אשר בגינם ניתן לקבל החזרי מס חלים כאשר עובד ההוראה הפקיד באופן עצמאי ולא דרך המעסיק הפרשות לביטוחים ,קופות גמל וביטוחי חיים. תשלומים אלו אשר שולמו באופן עצמאי על ידי עובד ההוראה יש בהם להקטין את תשלומי המס המחושבים על הכנסתו של עובד ההוראה .

עובדי הוראה רבים אינם מודעים לעניין זה ולא מגישים בקשות להחזר. רשויות המס מצידם ומיוזמתם לא יסדירו עניין זה וכך יוצא שהמס הגבוה אותו שילם עובד ההוראה נמצא ברשויות המס ולא מוחזר לו. 

יש אפשרות לקבל את הכספים אשר שולמו ביתר לרשויות המס , ניתן לבצע חישוב של נתוני השכר ולאמוד את גובה ההחזר. במידה וקיים החזר ניתן להגיש דוח שנתי עם בקשת ההחזר . לאחר הגשת הדו"ח לרשויות המס ובגמר הטיפול בו על ידם יינתן אישור לחישוב המס החדש וההחזר יוחזר לעובד ההוראה .

ישנם עוד אפשרויות ומצבים רבים אשר בגינם זכאי עובד ההוראה להחזרי מס: זכאות לתואר ראשון, זכאות לתואר שני , מקום העסקה אשר מזכה בהקלות מס, לידה במהלך שנת הלימודים וכו׳ .

סיכומו של דבר : ישנם מצבים רבים אשר מזכים את העובד בהחזרי מס. מדובר בסכומים גבוהים אשר שולמו על ידי העובד ביתר. ללא  פעולה יזומה של העובד סכומים אלו לא יוחזרו.

משרד ערבה חגי רו"ח, עם ניסיון רב במיסוי בכלל ובטיפול בהחזרי מס לעובדי הוראה בפרט , יוכל לבצע עבורכם את הבדיקה הדרושה. על ידי בחינה מדויקת של הנתונים האישיים שלכם, של תלושי השכר ושל המידע הרלוונטי תוכלו לדעת אם גם אתם יכולים לבקש (ולקבל) החזרי מס לעובדי הוראה , באיזה סכום ומה נדרש לעשות כדי לקבל את הכסף שמגיע לכם.

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות